2014. szeptember 4., csütörtök

Egyházi énekekMikor gyerekként hittanra jártam, úgy tanultuk, hogy a szent ének az dalban elmondott ima.
Az én életemben ez valóban így működik, hiszen minden nehéz és örömteli élethelyzetre vannak szent énekek, és ének formájában könnyebb főzés, vagy autóvezetés közben imádkozni, mintha vers imát, vagy saját magam által megfogalmazott imát mondanék. Nálam legalábbis úgy működik, hogy már bizonyos események, történések  elindítják bennem azt a dallamot, amelynek a szövegével hálát, vagy könyörgést továbbítok a magasabb intelligenciák felé.
Jézus, te égi szép...
Jézus te égi szép...

Itt állok jászolod felett
Isten élő lelke jöjj!
Az Egyháznak csak Jézus a fundámentuma
Ó Sion, ébredj !
Hinni taníts, Uram...
Lelki probáimban !

Isten szívén megpihenve...

        Maradj velem!
90. zsoltár Tebenned bíztunk eleitől fogva

Hadd menjek,Istenem
Ó Jézus, árva csendben
Ki Istenének átad mindent

    

Szelíd szemed Úr Jézus
Az Isten Bárányára

     

Aki nékem megnyiltál